Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan deneyimli mühendisler aracılığıyla Acil Eylem Planı Tatbikatı ve Uygulamasını olay yerinde bizzat vermekte ve bunun kaydını tutmaktadır. Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve sonrasında olağan hizmetlerin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır. Acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilecek doğal afetlerin oluşması halinde öncelik, personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır.

 

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Mühendislik olarak İş Sağlıgı ve Güvenliği Uzmanlığı ve Teknik Hizmetler için bize hemen ulaşın.

Acil ve Beklenmedik Durumlar

 

Şirketin olağan çalışmasını kesintiye uğratacak ve/veya hizmet sunmasını engelleyecek acil ve beklenmedik durumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

· Doğal afetler (deprem, yangın, fırtına, sel, vb.)

· Faaliyetlerin sürdürüldüğü binada meydana gelen beklenmedik durumlar (yangın, patlama, su baskını, sistem odası klima arızası vb.)

· Terörist saldırılar, savaş, halk ayaklanması vb.

· Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan altyapı eksiklikleri, uzun süreli elektrik ve telefon kesintileri, şirketin bilgi işlem sisteminin çalışamaz hale gelmesi şirket sistemine dış saldırılar gerçekleşmesi (hacker saldırısı, virüs, internet hattı problemleri vb.)

· Para piyasalarında meydana gelen olağanüstü haller nedeniyle para ve sermaye piyasalarında işlem yapılamaması, tahsilât ve ödeme sistemlerinin çalışmaması.

Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; kurumun faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, işlemlerin yürütülmesini, müşteri hesaplarının takibini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.

 

 

Acil Eylem Planı

Personel görev ve sorumluluk

Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından acil beklenmedik durum sorumlusu sorumlu olmakla birlikte, acil ve beklenmedik bir durum meydana geldiğinde kural olarak bütün Şirket personeli görevli ve sorumludur. Personel söz konusu görev ve sorumluluklarını acil ve beklenmedik durum sorumlusunun yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirir. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu, acil ve beklenmedik durumda tüm personelin görev ve sorumlulukları yerine getirmesini sağlar.

 

Personel Listesi

Alınacak aksiyon

UYARMA: Acil ve beklenmedik

durumun meydana gelme

olasılığının yükseldiğinin bildirilmesi

 

YARDIM ÇAĞIRMA:

İlgili kurumlara ulaşıp

gerekli bilgilerin aktarılması

 

İLK YARDIM:

Profesyonel destek

ekipleri ulaşana kadar

geçen sürede ilkyardım faaliyetinin

yerine getirilmesi

 

KURTARMA: Şirkete ait bilgi, doküman ve diğer önemli

evrakın kurtarılması

 

KORUMA:

Kurtarılan bilgi, doküman

ve diğer önemli evrakın

koruma altına alınması

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account