Yönetmelikler

Mevcut Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelge

K

urumsal sorumluluğumuz , müşteri beklentilerini, ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerde verilmekte olan hizmetleri içerecek mükemmel çözümlerle karşılayarak büyümektir.

Kurumsal kimliğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda işletme ve Ülke, Çevre konusunda ise küresel sorumluluğumuzdur. Bilgilerimiz ve çözümlerimiz daha iyi bir işletme, ülke ve dünyanın yaratılmasına yardım etmektedir" Biz insanlarımızı, işletmelerimi ve çevremizi korumaya kararlıyız. Kurumsal kimliğimiz küresel sorumluluğumuzdur.

 

Kurumsal değerlerimiz, Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak iş başarısıyla bireysel ve toplumsal sorumluluğun beraber yürüdüğüne inanmaktayız. Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi , çalışanlarımızın, Hizmet verdiği sektörlerde çalışan MAVİ ve BEYAZ Yakalı Personelin, çocukların, üniversite öğrencilerinin, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre alanında çalışmak isteyenlerin ve bir bütün olarak toplumun bilgisini ve duyarlılığını arttırma amacına yönelik projeler geliştirmektedir. Çeşitli kamusal yardım ve etkinliklerimiz, en güncel yasalarca belirlenmiş olan, yükümlülükler ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde; sponsorluklar, burslar, her yıl düzenlenen yarışmalar ve verilen ödüller aracılığıyla sanatı ve eğitimi desteklemekteyiz. Toplumun gelişimine katkıda bulunan etkinliklerimizin yanı sıra; doğal afetler gibi toplumun günlük yaşam koşullarını beklenmedik şekilde değiştiren durumlarda da tüm imkanlarımızı kullanarak çeşitli yardımlarda bulunmaktayız. Bu gibi koşullarda bürokrasiyi bir yana bırakarak gerekli yardımları mümkün olan en kısa zamanda ulaştırmaktayız.

Biz İş Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu Türkiye'deki iş yaşamı için ayrılmaz parçalar olarak görmekteyiz. Sürekli gelişme, yüksek teknoloji çağında ortaya çıkan yüksek riskleri önlemeye çalışmak gururla üstlendiğimiz hedefin temelini oluşturmaktadır. Küresel ekonomide etkinliklerimiz; insana, bilgiye,deneyime, araştırma, uygulama ve nitelikli çalışmaya dayanmaktadır.

Misyonumuz, müşterilerimizin, Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle, şirketimizin değerini arttırmak üzere en iyi çözümleri sunmaktır. Bugünkü eğilim ve ihtiyaçları geliştirerek ve yarına taşıyarak Ülkemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve uygulamalarının gelişiminde önemli katkılar sağlamaktayız. Tüm bilgi birikimi ve kaynaklarımızla müşterilerimizin, bu hususta söz sahibi olan Yasal otoritelerin ve insanlığın hizmetindeyiz.

.

Paydaşlarımız

Müşteriler

Kendilerine rekabet avantajı sağlayacak güçlü ve güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Hissedarlar

Yüksek performans, en yüksek kar ve somut, sürdürülebilir iş sonuçları talep eder.

Çalışanlar

Sürdürülebilir bir iş ortamında, kendilerine kişisel ve profesyonel gelişimleri açısından
mükemmel fırsatlar sunan bir şirket ortamında çalışmak ister.

Tedarikçiler

İşlerini etik kurallara uygun olarak yürüten, güvenilir, uzun vadeli bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Toplumlar

Şirket ve çalışanlarından etik ve sorumlu davranış bekler.

“Faaliyetlerimizi Paydaşlarımız ile Güvene dayalı bir ilişki içerisinde yürütmekteyiz”

Kişisel ve kurumsal yükümlülüklerimiz , tüm müşteri hizmetlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir. Ve bireysel sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlara için hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışanları olarak hepimiz, hem sorumlu iş anlayışına sahip hem de iyi bir kurumsal vatandaş olarak takdir edilen Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Grubuna' layıkıyla temsil edebilmek için çalışıyoruz. Bunun anlamı; her birimizin yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışması gerekliliğidir. Aynı zamanda işimize ilişkin sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ve eylemlerimizin sonuçları konusunda bilinçli olarak kendi performansımızdan da sorumluyuz.

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi liderleri olarak, şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığı kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Etik yaklaşımımızı gösteriyor, takımımızı bu şekilde davranması konusunda cesaretlendiriyor ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi politikalarına uygunluğun önüne geçmemesini sağlıyoruz.

"Sorumlu" değerine ilişkin ilkelerimiz, işe ilişkin kararlarımızı alırken bizim için yol gösterici oluyor. Bu kurallar sadece Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi içerisinde uygulanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standardını benimsemeleri için desteklemeli ve teşvik etmeliyiz.

 

“En iyi sonuçları almak için tüm kapasitemiz ve gücümüzle çalışırız.”

 

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account