• KALDIRMA ARAÇLARININ KONTROLLERİ
  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilmelidir ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilmelidir.
 • BASINÇLI KAPLARIN KONTROLLERİ
  İmalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, basınçlı kaplarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.
 • ELEKTİRİK TESİSAT VE TOPRAKLAMA KONTROLLERİ
  Elektrik iç tesisat yönetmeliği ile topraklama yönetmeliği esaslarına uygun Elektirik tesisat ve topraklama ölçümü yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve yılda bir kez kontrol ve bakıma tabii tutulmalıdır ve yapılan kontroller yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenecek belge üzerinde belirtilecektir.
 • PARATONER KONTORLLERİ
  Radyoaktif Paratonerler, Aktif Paratonerler, Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.
 • pERİYODİK KONTROLLER
  Uzman kadromuz tarafından yapılan periyodik kontroller, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 378" gereğince işletmelerde bulunan vinç, lift, forklift, caraskal gibi kaldırma araçlarının 3 ayda 1, basınçlı kaplar yılda 1 periyodik testlerinin yapılması gerekmektedir. Tüm Periyodik Kontroller teknik kadromuz tarafından yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılmaktadır.

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Mühendislik olarak İş Sağlıgı ve Güvenliği Uzmanlığı ve Teknik Hizmetler için bize hemen ulaşın.

Ö

lçüm ve Periyodik Kontroller İş Sağlıgı ve Güvenliği bakımından birbirini tamamlayan parçalaırdı. Her ne şekilde olursa olsun kazaların %30'luk kısmı tehlikeli ortamlar yüzünden oluşmaktadır ki bu tehlikeli ortamları oluşturan tehlikelerin başında da teknik kontrol ve bakımlardan eksik çalşma biçimlerinin var olmasından kaynaklanmaktadır.

R

isk ekibimiz tarafından kaldırma ve basınçlı kap kontrolleriniz uzman kadromuz tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.


Kaldırma Araç Kontrolleri

Her 3 ayda 1 defa kontrol edilmelidir.

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, asansörler kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.
Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
"Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır." (İSİG Tüzüğü, Madde 378)

 

Muayene Kapsamındaki Kaldırma Araçları:
- Asansörler
- Vinçler

* Sabit Vinç

* Seyyar Vinç

* Köprülü Vinç

* Monoray Vinç

* Pergel Vinç

* Kule Vinç

* Mobil Vinç
- Caraskallar
- Forklift

- Ekskravatör
- Hidrolik Liftler ve Kaldırıcılar
- Diğer kaldırma ve iletme makineleri

 

 

Basıçlı Kap Kontrolleri

Yılda 1 defa kontrol edilmelidir.

Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıklarında da ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.
" Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir." (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Madde 207)
"Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır." (İSİG Tüzüğü, Madde 209)


Muayene Kapsamındaki Basınçlı Ekipmanlar:
- Sıcak su kazanı
- Kızgın su kazanı
- Buhar kazanı
- Kızgın yağ kazanı
- Kompresör ve Hava tankları
- Hidrofor ve Kondens tankları
- Genleşme ve denge tankları
- Basınçlı tüpler
- Diğer basınçlı tank ve kaplar

 

 

Elektirik Topraklama ve Tesisat Kontrolleri

Yılda 1 defa kontrol edilmelidir.

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır ,gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account