İş Hukuku Denetim ve Danışmanlık

This is a custom subpage description.

İş Hukuku İş Yasası

30 yılı aşkın bir süre çalışma hayatına yön veren 1475 sayılı iş yasası, değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal hayatın gereklerini karşılayamaz hale gelmiş olmasının yanı sıra Avrupa Birliği uyum sürecinde, bu konuda da duyulan gereklilik nedeniyle, yeniden düzenlenmiş ve 4857sayılı (yeni) iş yasası yürürlüğe konmuş bulunmaktadır.

Yenilenen bu iş yasası, temel esprileri bakımından çok önemli özellikleri de beraberinde iş hayatına getirmiştir. İşçilere "iş güvencesi" sağlanması, çalışma şekillerinin –verimliliğin kollandığı- farklı modellerle yürütülmesi, "iş sözleşmelerinin yeni formları, kısa çalışma ödeneği" v.s. gibi örneklenecek özellikler, işverenler açısından, insan kaynaklarının yeni bir anlayışla yeniden, etkin ve doğru yöntemlerle uygulanmasını kaçınılmaz bir zarurete dönüştürmüştür.

İş Hukuku Amaçları

"İş Mevzuatı Danışmanlığı" konusunda yapılan hizmetler şunlardır;

 

Bireysel İş Hukuku Danışmanlığı
Toplu İş Hukuku Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı


4857 sayılı İş Kanununun işyerinde;
- Uygulanması,
- Uygunluğunun denetlenmesi,
- İşverenlere işyeri hakkında İş Kanunları ile ilgili detaylı raporların hazırlanması,
- İşyerlerinin, denetim elemanlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,
- İş hayatında karşılaşılan problemlerin işyerine zarar vermeden önce tespitinin yapılarak işçi ve işverenlerin karşı karşıya gelmeden barışçı yoldan çözülmesi,
- Yeni yayımlanan Kanunlar, yönetmelikler ve genelgelerin takiplerinin yapılarak işverenlerin bu konuda acele bilgilendirilmesi,
- Kanunlar ve yönetmelikler gereğince, geciktirilmesi halinde işverene kanuni müeyyidelerin uygulandığı hususlarda önceden işverenlerin ikaz edilmesi,

Sendikal faaliyetlerin olduğu işyerlerinde;
- 2821 sayılı Sendikalar,
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları hakkında işverenlerin bilgilendirilmesi.
- ........................................................................................................................................................................................
- Gerektiğinde toplu görüşmelere katılarak, yönetime destek verilmesi.

III - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun işyerinde;
- Uygulanması,
- Uygunluğunun denetlenmesi,
- S.S.K mevzuatının uygulanması konusunda işverenlere ve işçilere gerekli bilgilerin verilmesi,
- İşyerlerinin, denetim elemanlarınca veya kontrol memurlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,

IV - İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar tarafından işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gereken kurma izni ve işletme belgesi talepleriyle ilgili olarak işverenlere yardımcı olunması ,
- İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan yeni mevzuatın benimsenmesi ve etkin uygulanması için eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
- -İş kazaları, meslek hastalıkları ve işyeri yangınları hakkında işverenlerin almaları gereken tedbirler ile işçilerin uymaları gereken konularda bilgilendirilmesi,
- -Yangın tatbikatlarının yaptırılması,

Clients

Custom Text

Ullamcorper, odio vel tempus egestas, dui orci faucibus orci, sit amet aliquet lectus dolor et quam. Pellentesque consequat luctus purus. Nunc et risus. Etiam a nibh.

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account