Yangın Söndürme ve Kurtarma Eğitimi

This is a custom subpage description.

Yangın Söndürme ve Kurtama Eğitimi

Categories: Web Design Client: Roman Polyarush Date: 28 October, 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin" 8. Maddesinin B bendi, "İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini" belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik" işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.
Bu çerçeve de ekibimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Madde 130-2.Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşlar ve özel kuruluşlarile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkanları ile kendi kuruluşlarınca,gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır.Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.
İlgili maddeler gereği alınması gerekli bu eğitimler aşağıdaki müfredat içeriğinde Firmamızca verilebilmektedir.

İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike


Madde 8 — İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:


a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin
sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.


b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin
büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli
sayıda kişiyi görevlendirir.


c) İşveren;
1) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir.
2) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar.
3) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, işçilerden çalışmaya
devam etmelerini istemeyecektir.
d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir.
e) İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır. İşçiler, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu
hareketlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler.

E

ğitimlerimiz

AMAÇ : Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Eğitime Katılacaklar : Tüm Personel

Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre : 4 Saat (2 Saat Uygulamalı)

 

KAPSAM
•Yangın teorisi (yanma)
•Yangın önleme tedbirleri
•Yangın sınıfları
•Yangın söndürme yöntemleri
•Yangın sınıfına göre kullanılacak söndürücüler
•Her personelin mutlaka bilmesi gereken hususlar

 

İ

leri Yangın Eğitimi ;

AMAÇ : Acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma ekipleri ile yangına müdahalede bulunacak personelin yangının yapısını, ilerleyişini ve yangın yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemleri

Eğitime Katılacaklar : Acil durum yönetim planında görevli tüm personel

Verilecek Sertifika :

Süre : 1 Gün / 8 Saat (3 Saat Uygulama)

 

KAPSAM
•Temel yangın eğitimi
•Yanmanın oluşumu ve yangın
•Yangının safhaları
•Yangınla mücadele yöntemleri
•Tesislerde yangın riskleri
•Yangın söndürücü maddeler
•Yangın söndürme cihazları ve kullanımı
•Yangında insan davranışı
•Yangın ve insan sağlığı
•Tesislerde yangın organizasyonları
•Yangın ve sonrasında ortam tehlikeleri
•Yangın anında tahliye
•Yangında ilk yardım uygulaması
•Personel koruyucu donanımlar
•Yangın türleri

 

Ö

zel Yangın Eğitimi ;

AMAÇ : Özel ihtiyaçlara göre tasarlanarak uygulanır. Uzmanlar sizlerle birlikte ihitaçları saptayarak, uygun çözümler bulup, size özel eğitim planması yapılır.

Örnek Eğitim; Tehlikeli Maddeler

Amaç : Endüstri, taşımacılık veya depolama gibi alanlarda çalışan personelin tehlikeli maddelerle çalışma koşulları, sağlık üzerindeki etkileri, depolama ve taşıma kuralları, kazalara karşı mücadele yöntemleri konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlanmak

Süre : ihtiyaca göre saptanır.

 

KAPSAM
•Tehlikeli madde kavramı
•Tehlikeli madde türleri
•Tehlikeli madde depolama koşulları
•Tehlikelli madde işaretlemesi
•Tehlikeli maddeler ve insan sağlığı
•Tehlikeli madde kazalarına müdahale
•Yanma, patlama, sızıntı, yayılma genel bilgileri
•Tehlikeli madde kazalarının önlenmesi

 

Yangın Ekibi (Söndürme Ekibi) Eğitimi ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
•İşletme içinde yangın avcısı ve yangın önleyici faaliyette bulunma
•İşletmede mevcut tüm söndürme malzemeleri ve cihazları kullanarak söndürme işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak
•Dumanlı ortamda hareket tarzlarını öğrenmek
•Söndürme ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
•İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerini öğrenmiş olmaları

 

Alınması gereken eğitimler:
1.Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum planı Eğitimi
2.İleri Yangın Eğitimi
3.Söndürme Ekibi Eğitimi

 

Eğitim İçeriği:
•Temel yangın bilgisi eğitimi
•Yangın Söndürme cihazı ile temel yangın söndürme uygulaması
•ileri yangın bilgisi eğitimi
•İşletmede bulunan tüm yangın söndürme cihazları ve malzemeleriyle yangın söndürme uygulaması
•Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
•Temiz hava cihazı kullanılması
•Tam teçhizatlı olarak yangın söndürme ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
•Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları
•Acil Durum Planı Eğitimi: *Acil durum Planının anlatılması *Senaryolar üzerinden tatbikat uygulamaları

Acil Durum Planı Söndürme Ekibi Eğitimi:
•Acil durum planında yer alan söndürme ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki söndürme ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yapılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları

Yangını İlk Gören Kişi Eğitimi ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
•Olayı ilk gören kişi reaksiyonu göstermesi
•Alarm vermesi
•Yangın söndürme Cihazı ile yangına doğru ve etkin müdahale etmesi
•Söndürme ekibi olay yerine gelince olay yerini profesyonel ekibe bırakması
•Yangın müdahale edilemeyecek kadar büyük ise ,önemli evrakları yanına alarak yangının başka bölgelere de yayılmasını önleyici tedbirler alması

 

Alınması gereken eğitim:
•1-Temel Yangın Eğitimi:*Temel Yangın Bilgisi Eğitimi *Yangın Söndürme Cihazıyla Temel yangın söndürme uygulaması
•2-Acil Durum Planı Eğitimi: *Acil Durum Planının Anlatılması *Senaryolar üzerinden eğitim salonunda tatbikat uygulamaları

Hedef Kitle: 25'er kişilik gruplar halinde tüm işletme Personeli
Eğitim Süresi: Her bir grup için 4 saat (1/2 Gün)

 

Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatları ;

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.


Tatbikat Süresince Kamera ile Çekim Yapılacak Yerler;
•Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
•Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
•Fabrika – Tesis – işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve toplanma alanlarına gidişleri
•Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
•Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
•Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
•Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları

 

Y

angın Risk Analizi

Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmakta ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli ve İzmir İtfaiye Müdürlüğünde aktif görevli sertifikalı uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Uygulama:


•Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.
•Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
•Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.
•Yangın senaryolarının hazırlanması.
•Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.
•"Acil Durum Planı" hazırlanması (tepki planı)
•Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.

Yangın uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme neticesinde, müşteri için olması gereken efektif yangın ihbar ve müdahale sistemi projesi hazırlanacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun yeterlilikte hazırlanacak olan proje içerisinde, olması gereken malzemenin niteliği ve görevi detaylı olarak belirtilecektir.

Recent Projects

If you liked this project, you may be interested in these projects

Image title

Long established fact that a reader will be distracted by the readable...

Image title

Long established fact that a reader will be distracted by the readable...

Portfolio Widgets

Ullamcorper, odio vel tempus egestas, dui orci faucibus orci, sit amet aliquet lectus dolor et quam. Pellentesque consequat luctus purus.

Clients Testemonials

Table content of a page when lookin at its layout. The point of using is that it has a more-or-less normal. Distrib of letters, as opposed.

Roman Polyarush, Web Designer

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account