Put your alternative Non Flash content here.

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Her işletmenin risk analizi işletmenin şekline ve çalışma biçimine göre farklı yöntem ve metotlarla yapılmak zorundadır.

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Mühendislik olarak İş Sağlıgı ve Güvenliği Uzmanlığı ve Teknik Hizmetler için bize hemen ulaşın.

Risk Analizi Nedir ?

Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında

potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var

ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır.
Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenir, alt süreçlerde yapılan çalışmalar

ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenir.

 

Doğru dürüst ve usulüne uygun yapılmamış her risk analizi, ortaya çıkan her kazada iş güvenliği uzmanını yargı karşısına çıkaracak ve sorumlu tutulacaktır. İşyerinin faaliyet alanındaki konun uzmanlarının ciddi katkısı olmadan yapılan risk analizinin eksikler ve yanlışlar içermesi kaçınılmazdır. Risk analizi sadece bazı formların doldurulmasından ibaret değildir. Piyasa kapma amacıyla, yok fiyatına yapılan risk analizleri şu anda adeta ortalıklarda uçuşmaktadır.

 

Devamını oku

Risk Analizini Kimler Yaptırmalıdır.

1 ocak 2013 tarihinden sonra

Çalışan sayısı verilmeyip bütün iş yerleri Risk Analizi yaptırma zorunluluğu vardır.Yasanın yanlış yorumlanmaması için önce işletmelerin çok acil biçimde risk analizi yaptırmalarını tavsiye edilir. Tazminatlar ve idari para cezaları göz önüne alındığında her zaman için önlemek ödemekten ucuz, daha önemlisi işletmeler için itibarlı olan bir seçenektir. Yeni İSG de bu yönüyle bu amaca hizmet edecek ve iş sağlığı ve güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirecektir.

Cezası Ne Olacak ?

1 ocak 2013 tarihinden sonra

Risk değerlendirmesi yapmamanın cezası oldukça yüksek. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan apartmanlara 2013 yılında 3.234 TL ceza uygulanacak. Bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL olarak uygulanacak.


Örnek: 2013 yılı ocak ayında yapılması gereken risk değerlendirmesi 2013 yılı boyunca yapılmaz ise apartmana 56.595 TL ceza uygulanacak

Apartman ve Ofislerdede Zorunlu

Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yapacak. Apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli olacak. İşçi(yönetici, kapıcı vb) çalıştırmayan apartmanlar risk değerlendirmesi yapmak zorunda değil.

Risk Analizinin Faydası

Öncelikle Kazaları önlemek açısından yapılmalıdır.

 

-Mevzuat yönünden,

-Sağlayacağı psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden,

- İşletme açısından

- Ülkemizin refahı açısından

riskleri belirlemek, işyeri risk analizi yapmak ve bu yolla alınacak tedbirleri belirlemek hem vicdani hem hem yasal zorunluluktur.

 

Devamını Oku

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account