her risk analizi DOĞRU BİR risk analizi dEĞİLDİR !

 

Etkin bir Risk Analizi için, öncelikle belirli kavramların çok iyi anlaşılması ve bilinmesi gerekmektedir. Ne yazık ki günümüzde yapılan Risk Analizlerinin neredeyse tamamı ya hatalarla dolu veya eksiktir.Aynı zamanda bu konuda iyi bir uzman olduğunu iddia eden kişiler de sandıkları gibi yetkin değildir.

 

Her işletmenin risk analizi işletmenin şekline ve çalışma biçimine göre farklı yöntem ve metotlarla yapılmak zorundadır.

 

Tüm işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yapılmış olması 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanununun yürürlük maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihi itibari ile zorunlu bulunmakta olup bu tarih dışında

belirlenen bir tamamlama süresi bulunmamaktadır. Uygulamaya ilişkin düzenlemeler 29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan " İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" ile hüküm altına alınmıştır.

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Mühendislik olarak İş Sağlıgı ve Güvenliği Uzmanlığı ve Teknik Hizmetler için bize hemen ulaşın.

Risk Analizi Nedir ?

Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında

potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var

ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır.
Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenir, alt süreçlerde yapılan çalışmalar

ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenir.

 

Risk analizine bağlı, ya da bağımsız ölçümler yapılması gerektiğinde;

1) Gürültü ölçümü
2) İşyeri ısı ölçümü
3) İşyeri aydınlatma ölçümü
4) İşyeri rutubet ölçümü ve diğer ölçümleri gerçekleştirilmektedir.


Risk Analizini Kim veya Kimler Yapmalıdır ?

Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Mühendislik hizmeti

Risk değerlendirmesini (analizi) İş Güvenliği Uzmanları tarafından yapılması esastır. Çalışan sayısına göre kurul değişebilmektedir.Her İş Güvenliği Uzmanı Risk Analizi yapabilmektedir gibi bir anlayış söz konusu değildir. Çünkü Risk Analizi ve İş Güvenliği Uzmanlığı bir sertifikadan daha fazlasından ibarettir.Deneyim ve İşin Uzmanlığı sadece o görevde bulunan mühendisleri ilgilendirir. Bir Gıda Mühendisi olan İş Güvenliği Uzmanı makine konusunda çalışan bir fabrikada mevcut risk ve tehlikeleri İş Güvenliği Uzmanı olan bir Makine Mühendisinin öngördüğü şekilde bilmesi çok zordur.

Bu yüzden Şirketimiz Risk Değerlendirmesini alanında uzman kadrosuyla çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun

çözümleri sunmaktadır.

 

Risk Değerlendirmesi Çalışmalarının İşverenler Açısından Faydaları

Güvenle ve Sağlıkla Çalışma

1 Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
2 Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
3 Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
4 İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
5 Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
6 Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
7 Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar

vermek,
8 İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini

yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
9 İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü

önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması,

İş Hayatındaki Riskler

İş kazasın geliyorum der

•İş yerlerinde yapılan işlerden,
•Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
•Kullanılan maddelerden,
•Her türlü makine ve donanımlardan,
•İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
•İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
•Çevre koşullarından,
•Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren İş Güvenliği Yasası'na rağmen bazı işletmelerin yaptırması gerektiği halde risk analizini yaptırmadığı bildirildi.

Yeni İSG Yasası'nın sadece az tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan işletmelerde gerekli uzman personel istihdamı ile ilgili zorunluluğun 2014 yılında uygulanacağını vurgulayan Mavi Akademi Genel Müdürü Güler Özkartal, "Yasa maddeleri çok açık, sonuçları ağır olur." uyarısında bulundu

Tamamını oku

About us

Long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that. Has a more-or-less normal distribution of layout. The point of using looking at its layout.

Reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that...

Read more

Clients testimonials

Table content of a page when lookin at its layout. The point of using is that it has a more-or-less normal. Distrib of letters, as opposed.

Roman Polyarush, Web Designer

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account