Patlamadan Korunma Dökümanı

This is a custom subpage description.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Categories: Web Design Client: Roman Polyarush Date: 28 October, 2011

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. Maddesinde işyerleri için "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlaması öngörülmüştür.

Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-I'e göre sınıflandırılmış yerler,

d) Ek-II'de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.

Bu belgelerin hazırlanmasında ilgili EN normlarında öngörülen sistematik içinde tüm patlama riskleri değerlendirilerek rapor hazırlanır.

Patlamadan Korunma Dökümanı" İçinde patlayıcı ortam oluşma riskine göre sınıflandırılmış yerler, Çalışanların patlama riskinden korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler için gereklidir.
Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği" ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMASİ DÖKÜMANTASYONU:

18 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 10.01.2014 tarihinde tamamen yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine göre işyerleri, kapsam dışı, alt seviyeli ve üst seviyeli olmak üzere üç kategoride değerlendirilmektedir.

Alt seviyeli kuruluşların Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Politika Belgesi hazırlamaları gerekmektedir.

Üst seviyeli kuruluşların ise Güvenlik Raporu hazırlamaları yürürlük tarihine kadar hazırlamaları gerekmektedir. Üst seviyeli kuruluşlar yine dahili acil planı hazırlayarak ilgili bakanlık sayfasına yüklemeleri gerekmektedir.

Her iki seviyedeki kuruluşlar için BEKÖP ve GÜVENLİK RAPOR Çağrı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi miz tarafından mevzuatla öngörülen şekilde hazırlanır.

P

 

ATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada bölgeler şu şekilde belirlenmiştir.

 

Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.

 

Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

 

Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ite karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

 

Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler


Patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlerin, 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilerek aşamalı olarak bu koruyucu sistemlere geçilmesine karar verilmiştir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategori-deki ekipman kullanılacaktır.

 

Bölge 0 veya Bölge 20 : Kategori 1 ekipman,


Bölge 1 veya Bölge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman,


Bölge 2 veya Bölge 22 : Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Recent Projects

If you liked this project, you may be interested in these projects

Image title

Long established fact that a reader will be distracted by the readable...

Image title

Long established fact that a reader will be distracted by the readable...

Portfolio Widgets

Ullamcorper, odio vel tempus egestas, dui orci faucibus orci, sit amet aliquet lectus dolor et quam. Pellentesque consequat luctus purus.

Clients Testemonials

Table content of a page when lookin at its layout. The point of using is that it has a more-or-less normal. Distrib of letters, as opposed.

Roman Polyarush, Web Designer

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account