Risk Analizi Uzmanlığı

This is a custom subpage description.

Riskin Kabul veya Tolere Edilebilirliğinin Belirlenmesi

Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde , riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde , riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

Sağlık Bakanlığının hastanelerde şart koştuğu risk haritası her birim için iş akış şeması oluşturulduktan sonra, iş akışındaki her bir maddede oluşabilecek riskler tek tek tespit edilir ve ardından olasılık ve şiddet hesapları yapılarak riskin boyutu hesaplanır.hesaplanan risk boyutu çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak sınıflanır, sınıfına göre uygun önlemler alınır.

Risk analizinin bir sonucu, risk azaltmaya gitmektir. bu çerçevede risklerin oluşmasını önlemeye ve oluşması durumunda da etkilerini en aza indirmeye yönelik önlem alma faaliyetleri yürütülür. bu faaliyetler kapsamında yatırımların riskliliğini ölçmeye yönelik çeşitli yöntemler kullanılır. beklenen getiri oranı, standart sapma yöntemi, değişim katsayısı yöntemi, finansal varlık fiyatlandırma modeli (capm), beta katsayısı (beta coefficient) kullanımı bu yöntemlerdendir.

 

Bu aşamada sorulacak soru, Risk Analizi çalışmalarının nasıl yapılacağı ve hangi kriterlere sahip olacağıdır. Çünkü, yarım veya eksik emniyet tedbirinin bir işe yaramayacağı gerçeğine uygun olarak, doğru esaslara o t u r t u l m a m ı ş ve y ö n t e m l e r e dayandırılmamış Risk Analizi çalışmalarının da asla bir amaca ulaşamayacağı son derece açıktır.

 

Etkin bir Risk Analizi için, öncelikle belirli kavramların çok iyi anlaşılması ve bilinmesi gerekmektedir. Ne yazık ki günümüzde yapılan Risk Analizlerinin neredeyse tamamı ya hatalarla dolu veya eksiktir.Aynı zamanda bu konuda iyi bir uzman olduğunu iddia eden kişiler de sandıkları gibi yetkin değildir.

 

Risk analizinizi yaparken dikkat etmeniz en önemli şey gelen kişinin bu konuda olan uzmanlık alanı ve deneyimidir. Risk analizinizi yapan mühendisin alanıyla ilgili bir fakülte bitirmesi doğal olarak onu bir adım öne götürür fakat bu bile yeterli olmayabilir. Çünkü yasalara tüzüge ve yönetmeliklere hakim olmak ve risk analizinin tanıma ve yasaya uygun olarak yapabilmek risk analizi uzmanlığına giden yapı taşlarından biridir.


Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account